crazyinshirt99silver

Recovery Active Directory from windows backup

Written by Flying-V'39.

ที่ทำงานผมใช้ Active Directory (AD) เป็นหลักในการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วก็คอมพิวเตอร์ แถมยังมีการพัฒนาโปรแกรม .NET เข้าไปแก้ไขข้อมูลบน AD กันอีก ซึ่งอาจเกิดปัญหากรณีคลิ๊กเดียวข้อมูลเจ้งทั้งไซต์ได้ ด้วยความหวาดระแวงกันเองจึงได้เริ่ม Backup ข้อมูลเครื่อง AD ซึ่งไมโครซอฟต์แนะนำให้ทำ Windows Full Backup

หลังจากจัดทำ Script Backup และตรวจสอบการทำงานว่าเรียบร้อยแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งคือ รู้ว่ามี Backup แล้ว แต่...... คำถามคือ มันจะกู้คืนมาได้จริงรึเปล่า ??

Add a comment

ไม่ต้องใช้มันแล้วสาดดด

Written by Flying-V'39.

23-8-255415-25-26

หลายคนที่เคยเข้าอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับระบบ Group Policy บน Windows Active Directory คงเคยได้ยินประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ผ่านทาง Desktop wallpaper กันมาบ้าง แต่จะทำอย่างไรเมื่อเราทดลองใช้แล้วเจอ User บังเกิดเกล้าแบบนี้

Add a comment

Dropbox

Written by Flying-V'39.

Dropbox001
พึ่งได้ทดลองเล่นบริการที่ชื่อว่า Dropbox เป็นบริการประเภท Online Storage คล้ายๆ กับพวก Microsoft Sky Drive และอีกหลายๆ ยี่ห้อ (แต่กระผมนึกไม่ออกเพราะเคยลองใช้แต่ Sky Drive) หลังจากนั้นดู Sample Video แล้วก็ตัดสินใจลองสมัครใช้งานดู ปรากฎว่าใช้งานง่ายและสะดวกสบายกว่าที่คิด

Add a comment

Crazypanda.net